top of page
7f83d07f-a61a-474c-ad63-eb035ab0494b.jpg

Toimintamallimme kuvaus – askeleet onnistuneeseen rekrytointiin

1. Onnistumisen perustan luominen

Projektin onnistumisen edellytykset luodaan perusteellisella paneutumisella. Käymme asiakkaan kanssa yhdessä läpi, mitä odotuksia ja vaatimuksia tehtävälle asetetaan ja perehdymme yrityskulttuuriin. Projekti aikataulutetaan heti startti-palaverissa.

2. Potentiaalisten henkilöiden etsintä

Projektitiimin workshopissa etsitään systemaattisesti kiinnostavan profiilin henkilöitä sekä yritykset ja organisaatiot, joista sopivia henkilöitä löytyy. Haussa hyödynnetään sekä julkisia että Suorahakutoimiston omia tietokantoja ja tiimimme laajaa asiantuntijaverkostoa.

3. LongList-palaveri

Esittelemme LongList-kandidaatit asiakkaalle sovittuna ajankohtana. Keräämme asiakkaalta palautteen ja teemme tarvittaessa täydentävän tutkimuksen, jonka tulokset hyväksytetään asiakkaalla ennen heidän kontaktointiaan.

4. Kandidaattien läpikäynti

Haastattelemme suorahaun kautta löytyneet ja tehtävään soveltuvat kandidaatit. Tapaamisissa käydään läpi tehtävän tavoitteet ja odotukset sekä henkilöiden ammatilliset taustat. Kiinnitämme erityistä huomiota henkilöiden motivaatiotekijöihin ja kunnianhimoon.

5. ShortList-palaveri

Esittelemme asiakkaalle tehtävän vaatimukset täyttävät kandidaatit ja ehdotuksemme asiakashaastatteluihin tulevista henkilöistä. Palaverissamme käymme läpi kunkin henkilön osalta heidän vahvuutensa ja kehityskohteensa suhteessa tehtävään.

6. Asiakkaan haastattelut

Asiakashaastattelut Suorahakutoimiston tai asiakkaan tiloissa. Haastattelujen jälkeen päätetään jatkosta.

7. Henkilöarvioinnit

Jatkoon menevien kandidaattien henkilöarvioinnit. Haetaan vastaukset haastatteluissa avoimeksi jääneisiin kysymyksiin ja arvioidaan henkilöiden psykologista sopivuutta tehtävään. Referenssien tarkistus. Tulosten huolellinen läpikäynti asiakkaalle saman viikon aikana.

8. Lopullinen henkilövalinta

Olemme apuna toivotulla tavalla myös lopullisessa valintavaiheessa.

bottom of page