Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Tietosuoja ja yksityisyys on tärkeä asia. Käyttäessäsi palveluitamme annat meille tietoja itsestäsi. Käsittelemme tietojasi aina huolellisesti ja ammattitaidolla.

Keräämiemme tietojen käyttö on suunnitelmallista ja lain mukaista, ja keräämme vain tietoja, joiden avulla joko pystymme tuottamaan palvelumme, täyttämään lakisääteiset velvollisuutemme, kehittämään toimintaamme tai lähestymään sinua markkinointiviesteillä, joiden uskomme olevan sinulle sopivia.

Keräämme henkilötietojasi ainoastaan suostumuksellasi. Emme kerää mitään ylimääräistä tai epäolennaista tietoa sinusta. Jos haluat lisätietoa henkilötietojen käsittelystämme, ota yhteyttä yhteyshenkilöön: Tuomas Sederholm.

Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, jotka ovat yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön. Toimimme rekisterinpitäjänä tilanteessa, jossa käsittelemme henkilötietoja Suorahakutoimisto Oy:n puolesta eli päätämme itse, mitä varten ja miten keräämme henkilötietoja.

Mitä henkilötietoja keräämme ja miten niitä käytämme?

Siihen, mitä tietoja keräämme, vaikuttaa käyttämäsi palvelu.

Jos otat yhteyttä meihin esimerkiksi tarjouspyynnön tiimoilta tai olet asiakkaamme, tallennamme sinusta tietoja rekisteriimme, jotta voimme tuottaa palvelumme ja hoitaa asiakassuhdetta. Yhteydenottojen kohdalla tälläisiä tietoja ovat esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä pikaviestimien ja some-kanavien osoitetiedot. Asiakassuhteissa käsittelemiämme tietoja voivat olla edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi yrityksen osoite, laskutustiedot, mahdolliset yrityskohtaiset tunnukset järjestelmiin, sähköposti- ja puhelinkeskustelut sekä muistiinpanot tapaamisista.

Verkkosivuvierailusta ei oletusarvoisesti jää minkäänlaista henkilötietoa järjestelmäämme. Jos kiellät kaikki evästeet, emme kerää sinusta mitään tietoa. Jos hyväksyt kaikki evästeet, Piwik Pro -analytiikkaohjelma tallentaa IP-osoitteesi ja yksilöivän käyttäjä ID:n. Näiden avulla erotamme yksittäiset henkilöt yksittäisistä verkkosivuvierailuista.

Käytämme tietoja palvelun tuottamiseen, asiakkuuden hoitamiseen, liiketoimintamme ja palvelumme kehittämiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Miten keräämme henkilötietojasi?

Keräämme tietoja suoraan sinulta, verkkosivuiltamme sekä yhteistyökumppaneilta ja julkisista lähteistä. Sivustolla käytetään evästeitä, joiden avulla kerätään tietoa, joka ei aina ole yksilöitävissä. Tällöin tieto ei ole henkilötietoa.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan suostumuksellasi. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi koska tahansa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Voimme käyttää automaattista päätöksentekoa joissakin palveluissamme, esimerkiksi palvelupyyntöjen automaattisessa käsittelyssä. Automaattinen päätöksenteko perustuu meille antamiisi tietoihin. Käytämme profilointia lähettääksemme markkinointiviestejä, joiden uskomme olevan sinulle hyödyllisiä ja vältämme lähettämästä epäolennaisia viestejä. Sinulla on oikeus kieltäytyä profiloinnista liittyen suoramarkkinointiin.

Tietojen säilyttäminen ja turvallisuus

Olemme sitoutuneet huolehtimaan tietojesi turvallisuudesta hyvällä tietojen hallinnalla ja huolellisella henkilötietojen käsittelyllä. Käytämme asianmukaisia teknisiä, fyysisiä, oikeudellisia ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseen.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tietosuoja- ja rekisteriselosteissa mainittuihin käyttötarkoituksiin ellei pidempää säilytysaikaa vaadita tai sallita laissa. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti kahden vuoden ajan viimeisen tarjouksen tai laskun lähettämisestä. Verkkosivuston kävijöiden tietoja käsitellään kaksi vuotta.

Meillä on rekisterinpitäjänä velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Henkilötietojesi luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme luovuta henkilötietojasi ilman suostumustasi kolmansille osapuolille ellei jokin seuraavista ehdoista täyty:

1. Tietojen luovuttaminen perustuu lakiin, säädökseen tai meitä sitovaan sopimukseen.
2. Meillä ja kolmannella osapuolella on sopimus henkilötietojen käsittelystä.
3. Henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä jonkin sinulle tuotettavan palvelun toteuttamiseksi.
4. Henkilötietosi on kerätty yhdessä kumppaniemme kanssa järjestetyn tapahtuman yhteydessä. Voimme luovuttaa tietojasi kyseistä tapahtumaa järjestämässä oleville yhteistyökumppaneille tapahtumaan liittyvää markkinointiviestintää varten.

Käytämme säännönmukaisesti palveluntarjoajia, jotta voimme toteuttaa sinulle tarjottavat palvelut. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä ja tarvittaessa sopineet tietojen käytöstä erikseen.

Olemme sitoutuneet huolehtimaan tietojesi turvallisuudesta hyvällä tietojen hallinnalla ja huolellisella henkilötietojen käsittelyllä. Käytämme asianmukaisia teknisiä, fyysisiä, oikeudellisia ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseen.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tietosuoja- ja rekisteriselosteissa mainittuihin käyttötarkoituksiin ellei pidempää säilytysaikaa vaadita tai sallita laissa. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti kahden vuoden ajan viimeisen tarjouksen tai laskun lähettämisestä. Verkkosivuston kävijöiden tietoja käsitellään kaksi vuotta.

Tietojen luovuttaminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Sinun henkilötietojasi säilytetään lähtökohtaisesti vain Euroopan Unionin (EU) ja Euroopan Talousalueen (ETA) alueella. Käyttämämme pilvipalvelut, verkkosivualusta ja markkinointiin liittyvät palvelut sijaitsevat kuitenkin Yhdysvalloissa. Tällöin on todennäköistä, että henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella. 

EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevien palvelujen tietosuojaselosteet:
Webflow Inc., Yhdysvallat - Tietosuojaseloste
Google LLC, Yhdysvallat - Tietosuojaseloste

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa rekistereissämme olevat tietosi, vaatia virheellisen tiedon korjaamista, oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi, oikeus siirtää tietosi toiseen palveluun sekä oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.

Jos haluat tehdä jotain edeltävistä toimenpiteistä, ole yhteydessä rekisterimme asioita hoitavaan henkilöön: Tuomas Sederholm. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja sinulta voidaan pyytää henkilöllisyytesi todistamista. Vastaamme pyyntöösi kuukauden kuluessa.

Rekisterikohtaiset tiedot

1. Rekisterin nimi
Suorahakutoimisto Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Suorahakutoimisto Oy
Keilaniementie 1, 02150 Espoo
Y-tunnus: 

3. Rekisterin asioita hoitava henkilö
Tuomas Sederholm
tuomas.sederholm@suorahakutoimisto.fi
0400 101 200

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Mikäli jätät sivuilla tarjouspyynnön sinun tietojasi voidaan käyttää eri mainosalustoissa kohdennus- ja poissulkulistoilla ja tietojasi saatetaan työstää ja kategorisoida tekoälytyökaluilla.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja. Kaikkia tietoja ei kerätä kaikilta asiakkailta. Asiakas kuuluu rekisteriin, jos hänestä on merkitty yksikin henkilöivä tieto.

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite
Yrityksen nimi
Yrityksen osoite
Yrityksen tai henkilön laskutusosoite
Yrityksen tiedot, esimerkiksi toimiala, työntekijöiden määrä tai liikevaihto
Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
Yksilöllinen IP-osoite
Rekisteröidyn itse antamat tiedot
Palveluiden käytöstä havaitut tiedot

Jos haluat tarkistaa ja poistaa henkilötietojasi rekisteristämme, ota yhteyttä rekisterimme asioita hoitavaan henkilöön: Tuomas Sederholm.